Lederudvikling i praksis er et udviklingsforløb med fokus på de relevante udfordringer for din virksomhed og dig som leder. EP Management kan tilbyde en vifte af ydelser: Sparring for afklaring af konkrete udfordringer. Et eller flere målrettede seminarer og/eller kurser, der generelt håndterer dine og virksomhedens udfordringer. Projektlederseminarer, der løfter praksis for din og virksomhedens projektledelse til et højere niveau. Coaching og konflikthåndtering, der vender konflikter til udvikling. Et tilpasset forløb med Personligt Lederskab med 12 sparringer. Et tilpasset forløb med Effektiv Ledelse med 10 sparringer. Et tilpasset forløb med Strategiudvikling til fortrinsvis små og mellemstore virksomheder med anvendelse af de nødvendige værktøjer samt ikke mindst strategiseminarer, som en del af implementeringen.

EPM.DK er under opbygning, så kontakt venligst Erik Pedersen på mobil: 22157143 eller mail: epm@adslhome.dk. Vi kan eksempelvis få en dialog over en kop kaffe. Første møde er uden beregning.

  

epm.dk er målrettet beslutningsdygtige ledere, der ønsker det første møde om lederudvikling i praksis med EP Management uden beregning

Lederudvikling i praksis 2021

Er tiden inde til et målrettet seminar?

Det mener den franske præsident Macron, der ifølge TV2 NEWS afholder seminar med græsrødderne i forbindelse med det franske valg. Det er ikke kun den franske præsident, der mener, at et seminar er effektiv til formidling og holdningsbearbejdelse, når en udvikling skal forankres.

Den danske statsminister Mette Frederiksen indikererede i åbningstalen i Folketinget, at mere erhvervsmæssig uddannelse og efteruddannelse er en afgørende faktor fremover, når de fremtidige udfordringer skal håndteres. Som noget nyt skal politiske forslag fremover indeholde et hovedpunkt om implementering.

Overordnet international politisk er der således ingen tvivl om, at der fremover bliver fokuseret mere på pragmatiske erhvervsmæssige løsninger som eksempelvis efteruddannelse med målrettede seminarer, så vi opnår en nødvendig og ønsket lederudvikling i praksis. Vi står lige nu overfor ekstraordinært mange projekter med bl.a. omstilling til grøn energi, digitalisering og bæredygtige udviklinger, der generelt vil give store ledelsesmæssige udfordringer.

Min erfaring med baggrund i mere end 40 års virke er, at målrettede seminarer er effektive til lederudvikling i praksis vedrørende eksempelvis projektledelse, effektiv ledelse, teambuilding, psykisk arbejdsmiljø, konflikthåndtering og implementering af strategi. Udvalgte ledere, nøglepersoner og medarbejdere inddrages i planlægning, afvikling og opfølgning, hvilket giver ejerskab, engagement og bedre forankring i virksomheden.

Forløb ved et målrettet seminar til et givet projekt om lederudvikling i praksis kan være:

  1. Konkret aftale om lederudvikling i praksis er naturlig basis for et målrettet seminar
  2. Virksomhedens udfordringer defineres nærmere sammen med virksomhedens medinstruktør.
  3. Deltagerne i det målrettede seminar inddrages i den videre analyse eksempelvis gennem interviews og/eller spørgeskemaer.
  4. Det målrettede seminar udvikles og afvikles interaktivt med fokus på, at graden af deltagernes kvalitative aktivitet i forløbet er afgørende for graden af projektets succes.
  5. Generelt hjælper EP Managements unikke situationsbestemte udviklingsmodel med 7 indgangsvinkler målrettet deltagernes profiler.

Ja, tiden er inde til et målrettet seminar!

Et billede, der indeholder indendørs, person, loft, væg

Automatisk genereret beskrivelse