Interaktiv projektlederkursus

Som systemchef i et internationalt milliarprojekt vedrørende udvikling og innovation i et SDC-projekt har jeg oplevet lidt andet end interaktiv projektledelse. På et møde i Olivettis hovedkvarter i Italien præsenterede projektlederne fra en række lande deres bidrag til udvikling og innovation i SDC-projektet og som aftalt på engelsk. Den franske projektleder præsenterede imidlertid som den mest naturlige ting på fransk. Han mente, at fransk var et kønnere sprog end engelsk. Vi andre mente naturligvis, at i interaktiv projektledelse fremmer det kommunikationen at anvende det aftalte sprog. I øvrigt er en fælles opfattelse af projektledelse og styringsværktøj afgørende for effektiviteten i projekter.