Interaktiv projektlederkursus

Som systemchef i et internationalt milliarprojekt vedrørende udvikling og innovation i et SDC-projekt har jeg oplevet lidt andet end interaktiv projektledelse. På et møde i Olivettis hovedkvarter i Italien præsenterede projektlederne fra en række lande deres bidrag til udvikling og innovation i SDC-projektet og som aftalt på engelsk. Den franske projektleder præsenterede imidlertid som den mest naturlige ting på fransk. Han mente, at fransk var et kønnere sprog end engelsk. Vi andre mente naturligvis, at i interaktiv projektledelse fremmer det kommunikationen at anvende det aftalte sprog. I øvrigt er en fælles opfattelse af projektledelse og styringsværktøj afgørende for effektiviteten i projekter.

epm.dk er målrettet beslutningsdygtige ledere, der ønsker det første møde om lederudvikling i praksis med EP Management uden beregning

Lederudvikling i praksis 2021

Er tiden inde til et målrettet seminar?

Det mener den franske præsident Macron, der ifølge TV2 NEWS afholder seminar med græsrødderne i forbindelse med det franske valg. Det er ikke kun den franske præsident, der mener, at et seminar er effektiv til formidling og holdningsbearbejdelse, når en udvikling skal forankres.

Den danske statsminister Mette Frederiksen indikererede i åbningstalen i Folketinget, at mere erhvervsmæssig uddannelse og efteruddannelse er en afgørende faktor fremover, når de fremtidige udfordringer skal håndteres. Som noget nyt skal politiske forslag fremover indeholde et hovedpunkt om implementering.

Overordnet international politisk er der således ingen tvivl om, at der fremover bliver fokuseret mere på pragmatiske erhvervsmæssige løsninger som eksempelvis efteruddannelse med målrettede seminarer, så vi opnår en nødvendig og ønsket lederudvikling i praksis. Vi står lige nu overfor ekstraordinært mange projekter med bl.a. omstilling til grøn energi, digitalisering og bæredygtige udviklinger, der generelt vil give store ledelsesmæssige udfordringer.

Min erfaring med baggrund i mere end 40 års virke er, at målrettede seminarer er effektive til lederudvikling i praksis vedrørende eksempelvis projektledelse, effektiv ledelse, teambuilding, psykisk arbejdsmiljø, konflikthåndtering og implementering af strategi. Udvalgte ledere, nøglepersoner og medarbejdere inddrages i planlægning, afvikling og opfølgning, hvilket giver ejerskab, engagement og bedre forankring i virksomheden.

Forløb ved et målrettet seminar til et givet projekt om lederudvikling i praksis kan være:

  1. Konkret aftale om lederudvikling i praksis er naturlig basis for et målrettet seminar
  2. Virksomhedens udfordringer defineres nærmere sammen med virksomhedens medinstruktør.
  3. Deltagerne i det målrettede seminar inddrages i den videre analyse eksempelvis gennem interviews og/eller spørgeskemaer.
  4. Det målrettede seminar udvikles og afvikles interaktivt med fokus på, at graden af deltagernes kvalitative aktivitet i forløbet er afgørende for graden af projektets succes.
  5. Generelt hjælper EP Managements unikke situationsbestemte udviklingsmodel med 7 indgangsvinkler målrettet deltagernes profiler.

Ja, tiden er inde til et målrettet seminar!

Et billede, der indeholder indendørs, person, loft, væg

Automatisk genereret beskrivelse