Konflikthåndtering

Konflikthåndtering er starten på en udvikling, der kan medvirke til virksomhedens succes. Udgangspunktet er en analyse og afklaring af konfliktens art og omfang. 

Coaching er et af de anvendte relevante værktøjer i dette forløb

Lederudvikling - Imhcoachingconsult