Konflikthåndtering

Konflikthåndtering kan være starten på en udvikling, der kan medvirke til virksomhedens succes. Udgangspunktet er en analyse og afklaring af konfliktens art og omfang.

Lederkompetencer på organisationsniveau, teamniveau og individuel niveau kan medvirke til at håndtere og løse konflikter på en mere konstruktiv måde, så konflikten ikke bliver energidrænende, men basis for udviklende dynamik.

Coaching og mediation er relevante værktøjer i dette forløb. Situationsbestemt ledelse og et godt psykisk arbejdsmiljø kan medvirke til en konflikthåndteringskultur, hvor konflikthåndtering i højere grad bliver til udvikling.

Lederudvikling - Imhcoachingconsult

Et målrettet seminar fra EP Management om konflikthåndtering i din virksomhed kan give grundlaget for den nødvendige og ønskede lederkompetence.

Din virksomhed opnår en nyttig konflikthåndtering gennem forebyggelse, coaching og mediation.