Lederudvikling i praksis

Mål for lederudvikling i praksis er med udgangspunkt i dine og virksomhedens udfordringer:

Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø fremmer såvel trivsel som effektivitet

Effektiv ledelse gennem et udviklingsforløb for ledere, nøglepersoner og teams

Personligt lederskab  er et udviklingsforløb, der fremmer din personlige udvikling samt din formåen som leder.

Projektlederseminarer gør ledere og nøglepersoner til  mere engagerede og mere effektive projektledere.

Teambuilding tager udgangspunkt i anerkendte analyser af en gruppe  deltagere, som gennemgår en teambuildingsproces, der medfører mere effektivitet og trivsel.

Konflikthåndtering kan vende konflikten til udvikling i virksomheden ved anvendelse af en række jordnære konflikthåndteringsværktøjer såsom coaching.

Strategisk ledelse med strategisk planlægning er en forudsætning for virksomhedens succes. Strategiseminarer medvirker til implementering af den udviklede strategi, så strategien reelt fungerer i praksis for virksomheden.

EP Management anvender i stort omfang målrettede seminarer til inkludering af ledere, nøglepersoner og medarbejdere i den konkrete forandring. Inkludering giver dig ejerskab og engagement i det prioriterede projekt. Dermed fremmer vi naturligvis projektets forankring i praksis.

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 - PDF Gratis download

Situationsbestemt ledelse er i sig selv en naturlig og effektiv ledelsesform, der kan medvirke til, at den prioriterede udvikling kommer til at fungere effektivt i praksis for dig og din virksomhed.