Lederudvikling i praksis

Mål samt overblik over lederudvikling i praksis med udgangspunkt i dine og virksomhedens udfordringer:

Udvikling af  et godt psykisk arbejdsmiljø fremmer såvel trivsel som effektivitet

Effektiv ledelse gennem et udviklingsforløb for ledere og nøglepersoner med 1 til 1 sparring. Effektiv ledelse kan med yderligere effekter gennemføres med sparring af et team.

Personligt lederskab  er et udviklingsforløb, der fremmer din personlige udvikling samt din formåen som leder.

Projektlederseminarer og interaktive kurser gør ledere og nøglepersoner til  mere kompetente og effektive projektledere. Projektledere og potentielle projektledere bliver endnu bedre til ledelse og samarbejde. Der er fokus på balancen mellem klassisk projektledelse og agil projektledelse. Efter ønske kan der afholdes projektlederseminar eller et interaktivt kursus med fokus på udvikling af projektledere til såvel at fungere effektivt  som at skabe et godt miljø i givne projektlederpraksis.

Strategisk ledelse med strategisk planlægning er en forudsætning for virksomhedens succes. Strategi i praksis kan opnås med inkludering af ledere, nøglepersoner og medarbejdere i udviklingen. Strategiudviklingen forløber efter EP Managements 10, 20, 20, 50 model. Strategiseminarer medvirker til implementering af den udviklede strategi, så strategien jordnært fungerer for virksomheden.

EP Management anvender i stort omfang målrettede seminarer og interaktive kurser til inkludering af ledere, nøglepersoner og medarbejdere i den konkrete forandring. Inkludering giver dig ejerskab og engagement i det prioriterede projekt. Dermed fremmer vi naturligvis projektets forankring i praksis.

Situationsbestemt ledelse er i sig selv en naturlig og effektiv ledelsesform, der kan medvirke til, at den prioriterede udvikling kommer til at fungere effektivt i praksis for dig og din virksomhed.