Om os

Erik har i mere end 40 år arbejdet med lederudvikling, projektlederudvikling, forandring, kommunikation, ledelse, personligt lederskab, teambuilding, konflikthåndtering, strategi og psykisk arbejdsmiljø i såvel den private som den offentlige sektor. Som konsulent, sparringspartner, underviser, projektleder samt en række tillidshverv er der skabt bemærkelsesværdige resultater, der har medført stor anerkendelse.

Som sparringspartner er Erik kompetent, tillidsvækkende, rummelig og med fokus på hjælp til selvhjælp, så der skabes målrettede handlinger, der overvinder givne barrierer. Økonomiske og ledelsesmæssige resultater skabes med udgangspunkt i den enkelte leder og nøglemedarbejders stærke sider samt – best practice -. Jordnære værktøjer og dialog medvirker til de ønskede gode resultater. Både som leder og menneske oplever du en meget dyb og tilfredsstillende fremgang. Virksomheden oplever lederudvikling i praksis, der forbedrer de prioriterede mål for virksomheden.

EP Management har udover Erik tilknyttet konsulenter på akademisk niveau med de nødvendige kompetencer. De tilknyttede konsulenter anvendes efter nærmere aftale i EP Management´s givne projekter.

Erik er indehaver af EP Management og arbejder her som direktør og managementkonsulent. Erik er ansat deltids på CBS Erhvervsuniversitetet som ekstern underviser og supervisor. Erik har bl.a. HD(O) fra CBS, er  ingeniør fra Esbjerg Teknikum/Ålborg Universitet med licentiatstudium fra DTU samt har Statens Erhvervspædagogiske Lærereksamen.