Referencer

EP Management har gennem mere end 20 år haft ISC Rådgivende Ingeniører A/S som fast kunde. Spørgeskemaer og evalueringer dokumenterer konsulentydelser helt i top. Gennem alle årene er der gennemført særdeles positive udviklinger i ISC vedrørende ledere, nøglepersoner, medarbejdere, samarbejde, kvalitet, forandringer, kultur, strategi og kommunikation.

ISC er et projektorienteret rådgivende ingeniørfirma, hvor EP Management har gennemført disse primært lederudviklinger i praksis. EP Management har ud over strategiseminar specielt afviklet en lang række projektlederseminarer i ISC, der involverede ledere og nøglepersoner fra ISC i planlægning, afvikling og opfølgning, hvilket sikrede fokus på de relevante udfordringer. ISC.

EP Management har 100+ referencer indenfor såvel  den offentlige som den private sektor. Ud over ISC og andre rådgivende ingeniørfirmaer kan nævnes  A.P.Møller-Mærsk A/S såvel direkte som indirekte, Ingeniørforeningen, Miljøministeriet, Jupiterkoncernen inkl. datterselskaberne/Jupiter Bach, Hærens materialkommando, Magasin, Dyrup, Revisorerne Hages Gård/Revivision samt en række andre små- og mellemstore virksomheder inden for såvel den private som den offentlige sektor. Derudover kan det nævnes, at Erik Pedersen som underviser, supervisor og censor på AU, AU International, Syddansk Universitet og  CBS Erhvervsuniversitetet har vejledt/relateret til 1000+ virksomheder inden for såvel den private som den offentlige sektor.