Effektiv ledelse

Effektiv ledelse er et forløb, der tager udgangspunkt i dit arbejde. Gennem 10 stk. 1 til 1 sparringer med din erfarne sparringspartner fra EP Management opnår du en viden og adfærd, der giver dig, dit team og virksomheden rigtig gode resultater. Du får en vifte af ledelsesværktøjer til rådighed, der matcher dine udfordringer. Effektiv ledelse  gennemført med gruppe/team giver yderligere competence.

Forretningsfolk, Silhuetter, Mand

Som det indikeres på billedet herover, er det en stor udfordring at blive en endnu bedre leder. Udfordringen er både spændende og nødvendig at fokusere på, hvis du vil skabe grundlag for mere succes.

Emner i forløbet er som udgangspunkt situationsbestemt ledelse inklusiv emnerne instruktion, træning, coaching og delegering. Effektiv ledelse inkluderer yderligere teambuilding, tidsstyring, kommunikation, produktivitet, problemløsning, udvikling af medarbejdere, motivation og psykisk arbejdsmiljø. Prioritering af ovenanførte emner i forløbet afhænger af dig og de udfordringer, der er i virksomheden.

I forløbet med de 10 sparringer inkluderes følgende:

  1. Forløbet indledes med en gensidig præsentation. Lederudfordringerne klarlægges for dig og din virksomhed. En vind-vind-aftale konkretiseres for hele forløbet. Opgaver om anvendelse af teori i praksis aftales ved hver sparring.
  2. Ud fra de aktuelle værdier og mål for dig og din virksomhed tilpasses forløbet gennem løbende analyser, så de afgørende emner for opnåelse af effektiv ledelse indgår i et flow, der medfører, at den ønskede effektive ledelse kan opnås.